Välkommen till P2 Energi

 

P2 Energi är kunskapsföretaget för långsiktighet och hållbarhet.

Vi arbetar övergripande med energifrågor inom områdena värme-, ventilations- och kylteknik. Med våra erfarenheter skapar vi förutsättningar för att helheten fungerar vilket är avgörande faktor till en väl fungerande driftsekonomi och en minskad miljöpåverkan. Vår kompetens är bred och djupgående inom kyla, värme och ventilation och dess samverkan, vi ligger i framkant när det gäller resurseffektiva lösningar i både teori och praktik.

Vårt engagemang finns över hela Sverige bl.a. inom detaljhandeln, bostäder och fastigheter, kyl- och fryslager samt inom marina installationer på den globala marknaden.

 

 

 

P2 Energi

 
Vi fokuserar på energi-, miljö- och teknikkonsultation i syfte att möta behovet i linje med F-Gasförordningen EU/517/2014 - den lagstadgade utfasningen av HFC-baserade köldmedier i kyl- och frysanläggningar inom EU.