Välkommen till P2 Energi

P2 Energi arbetar övergripande inom områdena värme-, ventilations- och kylteknik.

Med våra erfarenheter skapar vi förutsättningar en hållbar helhet vilket är en avgörande faktor till en väl fungerande anläggning och en god driftsekonomi.Vår kompetens är bred och djupgående inom kyla, värme och ventilation och dess samverkan.

Våra engagemang finns bl.a. inom livsmedelsdetaljhandeln, bostäder/fastigheter, kyl- och fryslager, högspänningsgeneratorer, mediacentraler, kylcontainrar, samt inom marina installationer på den globala marknaden.

P2 Energi

 
Vi fokuserar på energi-, miljö- och teknikkonsultation i syfte att möta behovet i linje med F-Gasförordningen EU/517/2014 - den lagstadgade utfasningen av HFC-baserade köldmedier i kyl- och frysanläggningar inom EU.