Välkommen till P2 Energi

P2 Energi arbetar tvärfackligt inom områdena värme-, ventilations- och kylteknik. Vi erbjuder en bred och djupgående kompetens inom områdena kyla, värme och ventilation och dess samverkan. Med våra erfarenheter inom styr- och reglertekniska lösningar skapar vi en hållbar helhet vilket är en avgörande faktor till en väl fungerande anläggning och en god driftsekonomi genom hela livslängden.

Våra installationer och engagemang finns bl.a. inom livsmedelsdetaljhandeln, bostäder/fastigheter, kyl- och fryslager, högspänningsgeneratorer, mediacentraler, kylcontainrar, samt inom marina installationer på den globala marknaden.

P2 Energi

 
Vi fokuserar på energi-, miljö- och teknikkonsultation i syfte att möta behovet i linje med F-Gasförordningen EU/517/2014 - den lagstadgade utfasningen av HFC-baserade köldmedier i kyl- och frysanläggningar inom EU.