P2 Energi

För hållbarhet och långsiktighet.

P2 Energi arbetar övergripande med energifrågor inom områdena värme-, ventilations- och kylteknik. Med vår erfarenhet skapar vi förutsättningar för att helheten samspelar som är helt avgörande för driftsekonomin och en minskad miljöpåverkan. Vår kompetens är djupgående inom kyla, värme och ventilation - i både teori och praktik.

Vårt engagemang finns över hela Sverige bl.a. inom livsmedelskyla, industri- och bostadsfastigheter, kyl- och fryslager.

Vi bidrar till en reducerad miljöpåverkan - ett steg mot ett alltmer hålbart samhälle.

P2 Energi har fokus inom energi-, miljö- och teknik i syfte att möta behovet i linje med F-Gasförordningen EU/517/2014, dvs. den lagstadgade utfasningen av HFC-baserade köldmedier i kyl- och frysanläggningar inom EU.

Vårt hållbarhetsarbete har grund i FN:s antagna globala utvecklingsmål, "Agenda 2030."