Helheten - våra två P

 

P2 Energi står för helhetslösningar inom värme-, ventilations- och kylteknik.
Genomgående i vår verksamhet är våra två P. "Predict & Prevent."

Predict - Genom fakta och analyser föreslår vi anpassade teknikval och systemlösningar.
Vi utbildar och sprider kunskap.

Prevent - Vårt arbete förebygger kostnadsökningar, haveri och avbrott.
Vi säkerställer att krav på kvalitet inom komfort och energi uppfylls.
Vi skapar förutsättningen för våra kunder att uppnå uppsatta mål i hållbarhetsarbetet.

 

Vi är delaktiga från idéstadie och hela vägen genom skapandet av energiprojekt. Ofta finns vi med i projektets alla delar och säkerställer det som krävs för en optimal och långsiktig hållbar helhet. Och genom energiuppföljningar ser vi till att resultatet uppnås över tid. 

Så kortfattat - vår produkt är helheten. Kunskap som gör skillnad för miljö och driftsekonomi.