P2 Energi

Vi arbetar med helheten

 

P2 Energi står för helhetslösningar inom värme-, ventilations- och kylteknik och vi skapar förutsättningar till en lönsam investering. Som ett av de främsta kunskapsföretagen i branschen bistår vi våra kunder och samarbetspartners i olika omfattningar, ofta från idéstadie hela vägen till driftsatt anläggning. Resultatet säkerställs genom kontinuerliga energiuppföljningar.

Vi tar gärna ett helhetsansvar för alla delar i projektet och säkerställer de faktorer som krävs för en optimal helhetslösning, från start och hela vägen till överlämning och vidare.

 

 

Vårt verksamhetsområde


Vårt arbetsområde finns bl.a. inom installationer i livsmedelsindustrier, fastigheter/bostäder, kyl- och fryslager och övrig industriverksamhet. Både inom nyinstallationer och vid alla slags ombyggnadioner och övriga  energieffektiviseringshöjande åtgärder.

Några av våra tjänster:

 • Kunskap, rådgivning och samarbeten inom energi-, miljö- och kylteknik
 • Energianalyser av fastighets-, kyl- och energitekniska utrustningar
 • Handlingar/upphandlingar, projektering
 • Energioptimeringar inom befintliga installationer
 • Entreprenadbesiktningar, garantibesiktningar
 • Programmering, styr- och reglerteknik
 • Anläggningskonstruktion & design, 2D- och i 3D-CAD
 • Tariffsimuleringar, energinätabonnemang
 • Rådgivning och support i hyresavtalsförhandlingar gällande anpassning till
  fastighetstekniska förutsättningar
 • Energiuppföljningar
 • Rådgivning/support/planering/genomförande kring HFC-utfasningen,
  F-Gasförordningen, EU/517/2014
 • Rådgivning/support/planering/genomförande av Energiklartläggning i Stora Företag, EKL 2014:266
 • Helhetslösningar i installationsprojekt
 • Totalentreprenader
 • Projektledning, samordning
 • Driftagning
 • Energigarantier
 • Eftermarknad - fullserviceavtal