P2 Energi

 

 

VÄrt verksamhetsomrÄde


Vårt arbetsområde finns bl.a. inom installationer i livsmedelsindustrier, fastigheter/bostäder, kyl- och fryslager och övrig industriverksamhet. Både inom nyinstallationer och vid alla slags ombyggnadioner och övriga  energieffektiviseringshöjande åtgärder.

Några av våra tjänster:

 • Kunskap, rådgivning och samarbeten inom energi-, miljö- och kylteknik
 • Energianalyser och förstudier av fastighets-, kyl- och energitekniska utrustningar
 • Handlingar/upphandlingar, projektering
 • Energioptimeringar
 • Entreprenadbesiktningar, garantibesiktningar
 • Programmering, styr- och reglerteknik
 • Anläggningskonstruktion & design, 2D- och i 3D-CAD
 • Tariffsimuleringar, energinätabonnemang
 • Rådgivning och support i fastighetstekniska förutsättningar
 • Energiuppföljningar
 • Rådgivning/support/planering/genomförande kring HFC-utfasningen, F-Gasförordningen, EU/517/2014
 • Rådgivning/support/planering/genomförande av Energiklartläggning i Stora Företag, EKL 2014:266
 • Helhetslösningar i installationsprojekt
 • Projektledning, samordning
 • Driftagningar