Verksamheten


Vårt arbetsområde är över hela Sverige och inom livsmedelshandeln, industri- och bostadsfastigheter, kyl- och fryslager och övrig industriverksamhet mm. Både inom nyinstallationer och vid om- och tillbyggnader.

Vi har bl.a. erfarenhet av c:a 150 energikartläggningar i olika omfattningar och ett 70-tal genomförda energiprojekt.

Några av våra tjänster:

 • Helhetslösningar i energiprojekt
 • Energi- och kylkonsultation
 • Rådgivning inom tekniklösningar och miljöfrågor
 • Energianalyser och förstudier 
 • Handlingar, upphandlingar
 • Projektledning
 • Samordning
 • Projektering inom kyla, VVS, SÖ
 • Energioptimeringar
 • Besiktningar
 • Programmering, styr- och reglerteknik
 • Konstruktion och design
 • Tariffsimuleringar
 • Driftsstöd
 • Teknisk support
 • Energiuppföljningar
 • Rådgivning kring HFC-utfasningen, F-Gasförordningen, EU/517/2014
 • Utvärderingar inom teknik- och energifrågor
 • Utbildningar